MŠ Brno, Neklež 1a
MŠ Brno, Neklež 1a
Akce

Červen

 • Ve čtvrtek 4.6. v 9:00 hod. se mohou děti těšit na hudební program "VEČERNÍČKY SI NEDÁME, RÁDI SI JE ZPÍVÁME."

 • V pondělí 8.6. v 15:30 hod. se bude konat slavnostní ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY:
  - předškoláci si již ráno přinesou AKTOVKU
  - programem nás bude provázet DIVADLO SANDRY RIEDLOVÉ
  - prosíme, aby se tohoto programu účastnili pouze PŘEDŠKOLNÍ DĚTI a členové jejich rodin (roušky prosíme s sebou!) • Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II"

  Doporučení pro rodiče dětí předškolního věku

  Projekt "Šablony II"

  Projekt "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně"

  Školní řád
  MŠ Brno, Neklež 1a
  Popis navrhovaných herních a výukových prvků a náměty na využití - podrobný popis projektu

  Krmítka pro ptáky
  – ptáci přinášejí do zahrady hudbu, detailní pozorování v různých ročních dobách nám ukáže, jaké potřeby mají jednotlivé ptačí druhy. Co si vybírají nejraději ze semínek, která jim děti dávají, jaké druhy nejčastěji ke krmítkům přilétají, sledování stavby těla, barevnosti a rozlišování zpěvu jednotlivých druhů. V zimním období nás rozveselí ruch kolem ptačích krmítek. (materiál dřevo)

  Budky pro ptáky
  – s určitým bezpečnostním odstupem se můžeme zúčastnit vysezení a odchovu ptačích mláďat, sledování, jak se dospělí ptáci starají, jakou potravu donášejí pro krmení, sluchově vnímat, kdy jsou ptáčci sytí a kdy naopak potřebují jíst. Možnost vysledování prvních leteckých pokusů vyletět z hnízda. (materiál dřevo)


  Vyvýšené záhony
  – dětem bychom měli dovolit dotýkat se všech rostlin a naučit se je používat ke svým účelům. Při vyvýšeném záhonu budou moci lépe (v úrovni očí) strkat do země semínka, cibulky, hlízy, zalévat je a čekat na první zelené lístky. Sledovat po celou dobu vegetace rozdíl mezi druhy zeleniny, bylinek. Různá doba pro dozrávání, vhodná konzumace a použití v jídelně při mateřské škole. Ze suchých květenství bylin můžeme sklidit semena, která uchováme v dobře popsaných sklenicích a budeme provádět jejich výsadbu v následujícím roce. (materiál proutí a dřevo)


  Ovocné stromy
  – do každé přírodní zahrady je potřeba zavést také užitkové stromy, jako jsou právě ovocné. Děti se podílejí na jejich výsadbě, výběru vhodných slunných míst. Na jaře mohou pozorovat, jak se stromy pozvolna halí do bílých a růžových hávů svých květů, které neodolatelně vábí nejen jejich pohled, ale také nesčetné zástupy včel a čmeláků. V žáru léta nám darují osvěžující stín a po pozdním podzimu nás potěší svými lahodnými plody. Ovocné stromy jsou ozdobou každé zahrady.

  Ovocné keře
  keře mají velký význam pro děti z bezpečnostních důvodů z pohledu rozeznávání malých bobulí, které jsou jedovaté ve volné a divoké přírodě, a které nám mohou přinést pastvu nejen pro naše oči, ale také pro chuťové buňky. Během roku se postaráme o zálivku, pozorování drobných škůdců a jejich ekologické možnosti odstraňování, sklízení plodů a jejich zavařování, sušení a pozdější konzumace.


  Hlína
  – do přírodní zahrady je potřeba kvalitní hlína k nově sázeným stromům a keřům, (zahrada je vysázená na navážce při výstavbě sídliště) jelikož v naší zahradě je velice chudá půda na fosfor a draslík. Hlína bude potřeba také do vyvýšených záhonů a pro potřeby pozorování života v ní.

  Mulčovací kůra a kompostér
  – vrstvy mulče chrání půdu, především v suchých oblastech pod stromy a keři. V kompostéru při sekání trávy, shrabování listí, nejen na podzim budeme s dětmi mít možnost sledovat, jak různý odpad ze zahrady tleje, za jakou dobu je možno použít na zahradu do prostor, kam je nejvíce potřeba, abychom co nejvíce zabránili odpařování vláhy z půdy a tak všem dřevinám připravili vhodné podmínky pro bujnou vegetaci. Jelikož nebude v našich silách poskytnout mulčovací směs na prostory celé zahrady, budeme je doplňovat mulčovací kůrou. Děti mohou sledovat, kde se udržuje více vláha po mulčování a na místech, kde neproběhlo. Mulčováním se zamezuje také zarůstání travou na místech, kde nechceme (kolem ovocných stromů a keřů). Materiál pro kompostér – dřevo.


  Travní semena + luční semena
  – je mnoho důvodů, proč mít kvetoucí louku na zahradě, tím nejdůležitějším pro děti bude asi tento – kvetoucí louka přináší potěšení. Louka je plná života a změn, plná barev, vůní a zvuků. Děti rozvíjejí všechny smysly a sednutím, nebo i lehnutím do trávy plně splynou s přírodou. Louka není přitažlivá jen pro nás a děti, ale i pro mnoho živočichů. Na rozdíl od travnatých ploch skýtá mnoho různých forem života jednoduše dětmi pozorovatelných. Děti ve spodních vrstvách mohou pozorovat mravence a střevlíky, o něco výš loví do svých sítí pavouci svoji kořist, po stoncích lezoucí housenky, květy lákají příslušníky létajícího hmyzu – čmeláky, včely, vosičky, motýly. Děti mají tak jedinečnou možnost sledovat nasávání nektaru z květů a opylování. Louka má co nabídnout také ptactvu, kterého je na naší zahradě dostatek.

  Svod dešťové vody
  – jelikož je na naší zahradě nedostatek vláhy, je potřeba využít vodu dešťovou a připravit takové podmínky, abychom jí měli dostatek a děti tak samy mohly o rostlinky na zahradě pečovat a z bezpečných nádob tuto vodu nabírat a používat.


  Vzorník průřezem kulatinou + závěsná konstrukce
  – v přírodě se nachází spousta dřevin s rozmanitou kůrou, tloušťkou, letokruhy. Toto chceme nabídnout dětem na zahradě pro jejich pozorování a spojit tento závěs i s možností hry klacíky a zaposlouchání se do zvuku dřeva. Rozvíjet tak vnímání hudby přírody, vždyť většina hudebních nástrojů z dob dávných byla jen ze dřeva a v dnešní době také přetrvávají. (materiál dřevo)


  Kameny různých druhů
  – při návštěvě ekologického centra Jezírko jsme měli možnost sledovat tvary, barvy, tvrdost, velikost různých nerostů. Proto tuto možnost uvítáme i na naší zahradě s podrobným popisem a názvem kamenů. Děti budou mít možnost se seznamovat s vlastnostmi jednotlivých druhů, přelézat je, přeskakovat, rýpat, tlouci. Budou si tak procvičovat všechny smysly, které se v dnešní uspěchané době zapomínají používat.


  Kačírek pod vodní svět
  – na naší zahradě je již rok a půl vybudován vodní svět, pod kterým ovšem není plocha, která by zabraňovala vytváření bláta. Na určitých místech chceme zachovat blátiště pro seznamování s jeho vlastnostmi, ale na větší ploše je potřeba zabezpečit vsakování do země a ne stékání vody ze svahu a vytváření tak blátivých ploch po zahradě, kde nejsou vítané.


  Kulatina na zpevnění břehů s borovicemi
  – jelikož je naše zahrada kaskádovitá s třicetiletými borovicemi, tak je potřeba zpevňovat břehy, na kterých vyrůstají, aby nemohlo dojít ke svezení břehu a jejich znehodnocení. Borovice dodávají po horké dny stín pro hry dětí, mají možnost sledovat veverky, datly i strakapoudy, kteří se starají, aby stromy byly zdravé. Mezi nimi se často prohání i zajíc nebo bažant.

  Lavičky pro děti i dospělé
  – v přírodní zahradě by mělo být i dostatek místa pro odpočinek a relaxaci. Jelikož naše lavičky pamatují jež třicet let používání a oprav, jsou již v takovém stavu, že jsou pro děti nebezpečné (třísky, oprýskávání několikaletých nátěrů). Proto již na zahradě žádné nemáme, jen ty, na kterých děti sedí u výzkumné loučky, aby pod mikroskopy a lupou mohly sledovat hmyz, rostliny a vše, co nám příroda nabízí. (materiál dřevo)


  Závěsné sítě pro děti mezi stromy
  – během slunných a velice teplých dnů je potřeba zajistit dětem nejen pitný režim, ale i možnost pobytu ve stínu. Mezi borovicemi, které slouží také ke slézání dětmi, je dostatek místa pro vybudování klidového centra k odpočinku. Místy jsme ponechali pařízky k sednutí, ale ty časem schází a jsou pro běhající děti nebezpečné. Sítě budou sloužit také jako prvek k získávání sebedůvěry, udržování rovnováhy a vnímání svého vlastního těla. (materiál přírodní sítě)


  Balanční plocha
  – bude sloužit dětem pro procvičování udržení rovnováhy a ovládání svého vlastního těla, vnímání spojení několika materiálů při výrobě tohoto prvku (dřevo, kov).


  Trampolína bez vyvýšení
  – děti mají možnost na celé ploše školní zahrady vnímat pod svýma nohama tvrdost, pevnost, nerovnost a tak jim chceme také nabídnout, jaké to je, když se zemský povrch i hýbe. Trampolínu v zemi jsme zvolili i z bezpečnostních důvodů a předcházení tak úrazovosti.


  Prolézací tunel z kulatiny
  – pokud si děti mohou vybrat, rády se zdržují v úkrytu zákoutí. Proto si přejeme vybudovat tenhle prolézací tunel z kulatiny, děti také mají rády prostory, které mohou ohmatat, jak z venku, tak zevnitř, což jim dává pocit ochrany a bezpečí.


  Zahradní prvek Olymp
  – bude sloužit dětem ke zdolávání výšek, procvičování obratnosti, ohleduplnosti a může se z něj stát i výzkumná stanice všeho živého, po zakrytí celtovinou i úkrytem před sluncem, deštěm. (materiál dřevo)

  Zahradní prvek Bivoj
  – tímto zahradním prvkem chceme dětem přiblížit stanování v přírodě, které v dnešní době tak málo znají, nebo vůbec. Stěny jsou pokryty úchyty k přelézání celé konstrukce zahradního prvku vhodné pro procvičování hrubé i jemné motoriky, sebedůvěry, zodpovědnosti za svoje činy a schopnosti odhadovat vlastní rizika. (materiál dřevo)

  MŠ Brno, Neklež 1a
  Kontaktní údaje

  Mateřská škola Brno
  Neklež 1a
  628 00 BRNO
  telefon: 544 210 521
  e-mail:
  ms.neklez@orgman.cz
  (ředitelka školy)

  msneklez@centrum.cz
  (vedoucí stravování)

  ID datové schránky: q7ikn36

  Další kontakty >>

  Bankovní spojení:
  Komerční banka Brno-město
  číslo účtu MŠ: 121035-621/0100

  číslo účtu školní kuchyně: 10006-121035-621/0100
  (pro platby stravného a školného)

  Mobilní číslo pro odhlašování dětí z MŠ při náhlém víkendovém onemocnění dítěte.
  Na toto číslo nevolejte, pouze posílejte SMS !
  +420 604 449 547
  Linka je v provozu pouze v sobotu, neděli a v pondělí do 6:15 hod.

  Pověřenec GDPR

  Bc. Adriana Blechová
  e-mail:
  gdpr@jkaccounting.cz
  telefon: 725 654 319
  ID datové schránky: mqhehgz
  více zde:
  © 2007 - 2020 MŠ Brno, Neklež 1a