MŠ Brno, Neklež 1a
MŠ Brno, Neklež 1a
Akce

Březen

 • V pondělí 16.3. v 16:00 hod. se uskuteční ve tř. Berušek schůzka rodičů, kteří závazně přihlásili své dítě do ŠKOLY V PŘÍRODĚ V KUKLÍKU (konané 19.-24.4.)

 • Ve čtvrtek 19.3. v 9:30 hod. proběhne pro předškolní děti v ZŠ Novolíšeňská DEN PŘEDŠKOLÁKŮ.

 • V pátek 20.3. jedeme s dětmi celé MŠ do Hvězdárny a planetária Brno, kde nás čeká v 10:30 hod. program: LUCIE: TAJEMSTVÍ PADAJÍCÍCH HVĚZD
  - odjíždíme objednaným autobusem v 9:30 hod. od MŠ
  - příjezd k MŠ kolem 12 hod. ( pozdější odchod dětí po obědě domů.)

 • V březnu navštívíme s dětmi v dopoledních hodinách KNIHOVNU JIŘÍHO MAHENA (na ul. Jírova.)
  - 13.3. (vždy v pátek) tř. Motýlků
  - 27.3. tř. Berušek
  - 3.4. tř. Kočiček

 • V pondělí 30.3. od 15:00 hod. se uskuteční ve tř. Berušek společná akce dětí a rodičů "MÁMO, TÁTO, POJĎ SI HRÁT" s jarní tématikou.

 • Předběžné upozornění: slavnostní ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY na naší školní zahradě se letos uskuteční již v pondělí 25. května od 15.00 hod. • Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II"

  Projekt "Šablony II"

  Projekt "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně"

  Školní řád
  MŠ Brno, Neklež 1a
  Provoz školy

  MŠ je otevřena denně od 6:30 - 16:30 hodin. Děti se od 6:30 scházejí ve třídě Kočiček. V 7:00 se otevírá třída Motýlků i třída Berušek.

  Režim dne je vyvěšen na nástěnkách v šatnách každé třídy.

  Pomocí bezpečnostních čipů se dostanete do budovy v tuto dobu:
    6.30 –   8.30 hod
  12.00 – 13.00 hod
  14.15 – 16.30 hod
  Moc prosíme, abyste tuto dobu respektovali.

  Rozcházení dětí v odpoledních hodinách:
  třída Berušek i Motýlků přechází v 16:00 do třídy Kočiček.

  Je třeba respektovat provoz školy !!!

  V případě, že rodič nebo jím pověřená osoba nepřevezme dítě z MŠ do 16:30 hodin, postupuje učitelka následovně:

 • spojí se telefonicky s rodiči
 • pokud se nedomluví, učitelka kontaktuje sociální pracovnici na tel. č. 602452137 (pohotovost sociální pracovnice), která zajistí přepravu dítěte do Krizového centra, Hapalova 4, Brno-Řečkovice. Učitelka oznámí odvoz dítěte do Krizového centra policii na tel. č. 158

  Odhlašování a přihlašování dětí den předem do 14:00 hod.:

 • telefonicky na čísle: 544 210 521
 • písemně do sešitů v šatnách každé třídy
 • MŠ Brno, Neklež 1a
  Kontaktní údaje

  Mateřská škola Brno
  Neklež 1a
  628 00 BRNO
  telefon: 544 210 521
  e-mail:
  ms.neklez@orgman.cz
  (ředitelka školy)

  msneklez@centrum.cz
  (vedoucí stravování)

  ID datové schránky: q7ikn36

  Další kontakty >>

  Bankovní spojení:
  Komerční banka Brno-město
  číslo účtu MŠ: 121035-621/0100

  číslo účtu školní kuchyně: 10006-121035-621/0100
  (pro platby stravného a školného)

  Mobilní číslo pro odhlašování dětí z MŠ při náhlém víkendovém onemocnění dítěte.
  Na toto číslo nevolejte, pouze posílejte SMS !
  +420 604 449 547
  Linka je v provozu pouze v sobotu, neděli a v pondělí do 6:15 hod.

  Pověřenec GDPR

  Bc. Adriana Blechová
  e-mail:
  gdpr@jkaccounting.cz
  telefon: 725 654 319
  ID datové schránky: mqhehgz
  více zde:
  © 2007 - 2020 MŠ Brno, Neklež 1a