MŠ Brno, Neklež 1a
MŠ Brno, Neklež 1a MŠ Brno, Neklež 1a
Co je nového

Pro lepší přehled zde budou uváděny všechny aktuální změny a informace.

13.7.2021
Upozorňujeme rodiče, aby nezapomněli na prázdniny zrušit trvalé příkazy pro platby školného a stravného.
1.7.2021


Přejeme všem rodičům i dětem sluncem zalité prázdniny a těšíme se na vás v novém školním roce!
23.6.2021
V sekci Dokumenty je zápis ze schůzky s novými rodiči ze dne 21.6.2021.
26.5.2021
Seznam přijatých dětí do naší MŠ

14.5.2021
Informace o zápisu do základních uměleckých škol.
5.5.2021
Prosíme rodiče, aby ohledně vrácení peněz za plavání kontaktovali paní Haškovou e-mailem: plakaha@seznam.cz.
5.5.2021
Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května 2021
Prosíme rodiče, aby své děti nahlásili do pátku 7.5.2021.
9.4.2021
Doporučujeme k seznámení rodičům, kteří budou letos podávat přihlášku do mateřské školy:
Informace o zpracování osobních údajů
9.4.2021
Vážení rodiče,
jelikož se do mateřské školy dá nastoupit jen za podmínky testování, tak si vám dovolujeme poskytnout manuál, jak budete svoje děti v MŠ testovat. Prosím, počítejte s časem, který budete muset v MŠ být navíc. Pokud některé dítě již COVID prodělalo a ještě mu neprošla 90ti denní lhůta po prodělání, tak prosíme o doklad, že dítě bylo pozitivní a testovat se nemusí. Vše obdržíte od asistentky, nebo učitelky, která bude dohlížet na správnost testování. Návod bude i v šatně na nástěnce. Testování bude probíhat 2x týdně - v pondělí a ve čtvrtek. Pokud někdo nastoupí až v úterý, tak v úterý a ve čtvrtek, pokud někdo nastoupí ve středu, tak ve středu a ve čtvrtek. Pokud někdo přijde jen v pátek, tak test podstoupí také.
Těšíme se na vás
8.4.2021
Newsletter "Zápisy do mateřských a základních škol"

8.4.2021
Upozorňujeme na změnu v oblasti vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou příslušníci vybraných profesních skupin.

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se:

14. v mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Celý dokument k přečtení zde.

Pokud bude mít někdo z rodičů zájem, ať své dítě nahlásí do pátku 9.4.2021 do 12:00 hod. emailem na ms.neklez@orgman.cz.
22.3.2021
Upozornění pro rodiče
po dobu uzavření MŠ se nekonají žádné naplánované akce, tedy ani hovorové hodiny.
Děkujeme za pochopení
19.3.2021
Vzhledem k množícím se dotazům, které se vztahují k "Informacím k zápisům do mateřských škol pro rok 2021/2022" uveřejněných na stránkách MŠMT sdělujeme následující:
1) doložení řádného očkování dítěte - kromě doložení dokladu o očkování (např. potvrzení s razítkem od lékaře) nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení dětského lékaře. (V případě doložení kopie očkovacího průkazu doporučujeme zvážit možnosti ředitele školy posoudit správnost a úplnost uvedených údajů).
2) termín sběru přihlášek - dle školského zákona je na řediteli školy, aby si po dohodě se zřizovatelem stanovil termín sběru přihlášek. V městě Brně je obvykle stanoven termín na 3. – 4. května 2021.
3) doložení trvalého pobytu dítěte – je možné, aby rodiče dítěte zaslali nebo předložili čestné prohlášení. Upozorňujeme, že dle zákona není možné pořizovat si kopie občanských průkazů pro tento účel. Ředitel školy má právo vyžádat si při jakýchkoliv nejasnostech předložení originálních dokladů např. OP apod. pro ověření uvedených skutečností.
16.3.2021
Vážení rodiče,

zápis do mateřských škol sledujte na http://zapisdoms.brno.cz.
V dubnu se vydávají elektronické přihlášky, vytiskněte si přihlášku na příslušnou MŠ, přečtěte si, prosím, co vše potřebujete dodat k přihlášce, je to na těchto stránkách také.
Sběr přihlášek 3.5. - 4.5. 2021 a to:
 • vhozem v erofolii, nebo v obálce do schránky naší MŠ (bude označena) kdykoliv během těchto dvou dnů
 • datovou schránkou (prosím ověřte si, že opravdu toto podání bylo uskutečněno, pokud obdržím, hned odpovídám)
 • e-mailem s elektronickým podpisem
 • pokud někdo budete chtít podat osobně tak 3.5.2021 15:00 – 16:00 hod, 4.5.2021 10:00 - 11:00 hod, budu tady pro vás

 • Neposílejte prosím doporučeným dopisem.

  Budeme se na vás těšit.
  15.3.2021
  Doporučujeme dokument k seznámení: Pokyn ředitele mateřské školy k distančnímu způsobu vyučování, který je umístěn v sekci Dokumenty.
  15.3.2021
  Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v době hlavních školních prázdnin školního roku 2020 / 2021

  a) dítě samoživitelky
  b) dítě zaměstnaných rodičů
  c) dítě docházející do MŠ v Brně-Líšni

  V případě, že počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v době prázdninového provozu splňující daná kritéria bude vyšší, než počet volných míst v MŠ, stanoví ředitelka školy rozhodující kritérium: NÁHODNÝ VÝBĚR a to formou losování na poradě ředitelů na ÚMČ Brno-Líšeň. Důvodem pro náhodný výběr je zamezení diskriminace kohokoliv.

  Tato kritéria byla projednána na poradě ředitelů se zástupcem zřizovatele dne 9.3.2021.
  12.3.2021

  10.3.2021
  Provoz MŠ o prázdninách

  Vážení rodiče,
  nejdříve bych vás velice ráda všechny pozdravila a popřála pevné zdraví, které je teď tak "nedostatkovým zbožím".
  Jelikož už víme, že se během hlavních prázdnin bude dělat rekonstrukce naší školní kuchyně, ale chceme pro vaše děti zajistit prázdninový provoz po dobu od 1.7.2021 – 20.8.2021, tak musíme být v náhradních prostorách, a to na ZŠ Masarova.
  Moc vás prosím o rychlou spolupráci, abychom věděli, s kolika dětmi máme počítat. Do pondělí 15.3.2021 prosím závazně napište na email školy ms.neklez@orgman.cz, kdo o školku budete mít zájem a vypište prosím týdny, kdy vaše dítě bude na ZŠ Masarova docházet. I když o prázdninový provoz nebudete mít zájem, tak nám také dejte vědět.

  Kritéria:
 • děti pracujících matek samoživitelek
 • děti pracujících obou rodičů
 • Ne děti maminek na RD
 • 3.3.2021
  Pomoc s distanční výukou předškoláků

  vzhledem k aktuálnímu uzavření mateřských škol a povinné distanční výuce předškoláků bychom Vám rádi připomněli možnost bezplatného přístupu k MIUč+ Zápis je tu do 30. 4. 2021spustíte ji snadno zde.

  S předškoláky můžete jednoduše sdílet odkaz na konkrétní stránky nebo cvičení pomocí funkce sdílení odkazů – videonávod najdete zde.

  Velkou výhodou je, že můžete z MIUč+ až do 30. 4. 2021 zdarma tisknout dvoustrany i jednotlivá cvičení – videonávod najdete zde.

  Tištěnou verzi Zápis je tu najdete skladem na našem e-shopu.

  Pro plné využívání i dalších MIUč+, které lze spustit na tabletech, počítačích, interaktivních tabulích apod., se můžete zaregistrovat na ucebnice.online.

  Aktuální informace o naší řadě pracovních učebnic pro MŠ najdete na webu Předškolák.
  27.2.2021
  Upozornění

  Od 1.3.2021 je celá MŠ uzavřena. Sledujte webové stránky ohledně dalšího vývoje.
  23.2.2021
  Karanténa

  Od 24.2.2021 je uzavřena třída Kočiček. 10 dnů karanténa, nástup možný 8.3.2021. Z tohoto důvodu se ve třídě Kočiček ruší i hovorové hodiny.

  Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěrem z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka, např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.), se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.
  Rozhodnutí KHS
  14.9.2020
  Upozornění

  Upozorňujeme rodiče, že poplatek za plavání musí být uhrazen do 25.9. - údaje o částce, VS a čísle účtu naleznete v sekci Dokumenty v zápise ze schůzky rodičů.

  26.8.2020
  Upozornění pro rodiče

  Od 1.9.2020 se do MŠ dostanete klasicky pomocí čipů. Kdo ještě nemá, zazvoní na příslušnou třídu a dveře mu otevřeme. ZMĚNA při odchodu z MŠ: na dveřích je tlačítko, které je potřeba stisknout pro povolení elektromagnetu, který je nově nainstalován ke dveřím, aby naše mateřská škola byla ještě lépe zabezpečená. Prosím, při odchodu z budovy na to nezapomínejte. Děkujeme

  24.8.2020
  Covid-19 opatření

  Prosíme o dezinfekci rukou jak rodičů, tak dětí u vchodových dveří mateřské školy.

  24.8.2020
  Co vzít první den do mateřské školy

  - připravené dítě na vstup do předškolního zařízení
  - oblečení do třídy - legíny, tepláčky, trička, sukýnky, šatičky, papučky, které nebudou mít suchý zip - ničí nám koberce
  - převlečení na zahradu dle počasí
  - pokrývku hlavy (jak proti slunci, tak proti chladnému počasí)
  - vhodnou obuv
  - minimálně dvoje ponožky - jedny do třídy, druhé do obuvi na pobyt venku
  - náhradní spodní prádlo i oblečení, pokud by došlo k nějaké "nehodě"
  - pyžamko - vždy čisté v pondělí, v pátek budou dostávat děti domů na vyprání
  - hrníček na pitný režim
  - malou pasovou fotografii na daltonskou tabuli (do třídy Motýlků není třeba).

  Pokud bude pokračovat stále slunné počasí, tak vždy ráno nakrémujte ochranným krémem svoje dítě.

  Přineste s sebou, prosím, 200,- Kč (vratná záloha) na čip, kterým se lze dostat do budovy školy bez nutnosti zvonit. Tento čip obdržíte hned první den.

  Vše ostatní se dozvíte na schůzce 7.9.2020 v 16.30 hod. ve třídě Berušek.

  Prosím, abyste si důkladně přečetli Školní řád a Řád školní jídelny a nechali si první den trošičku času na podepisování, že jste se seznámili s těmito dokumenty a budete se jimi řídit, plných mocí pro vyzvedávání dětí z MŠ pro jiné osoby než jsou zákonní zástupci.....

  Jakou má vaše dítě značku najdete v šatnách dětí, pokud si nebudete vědět s něčím rady, jsme zde vždy pro vás.

  Moc se na vás těšíme.
  30.6.2020 - A jsou tady prázdniny !
  23.6.2020
  Zápis ze schůzky rodičů

  Zápis ze schůzky rodičů nově přijatých dětí:


  22.6.2020
  Ceny stravného pro školní rok 2020/2021

  Z důvodu navýšení cen potravin, energii a služeb a v souladu s Nutričním doporučením MŠ Neklež zvyšuje ceny stravného od 1. 9. 2020 takto:


  15.6.2020
  Prázdninový provoz

  Prázdninový provoz si letos zajišťuje každá mateřská škola pro svoje děti. Naše MŠ bude otevřena od 1.7. do 7.8. 2020 pro děti zaměstnaných rodičů.

  20.5.2020
  Čestné prohlášení - oprava

  Na stránkách ministerstva jsme dohledaly, že potvrzení stačí jen při prvním vstupu dítěte do MŠ. Moc se rodičům omlouváme. Tisknout si budou jen rodiče dětí, které teprve do MŠ nastoupí. Děkujeme za pochopení.

  19.5.2020
  Poděkování za školku

  19.5.2020
  Čestné prohlášení

  Prosíme rodiče o každodenní vyplnění čestného prohlášení (pokud můžete, tak si je vytiskněte doma, to by nás potěšilo). Jinak jsou připravena v šatnách. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

  18.5.2020
  Seznam přijatých dětí

  Seznam přijatých dětí je ke zhlédnutí zde.

  13.5.2020
  Dodatky k sanitačnímu a ke školnímu řádu

  Doporučujeme k seznámení Dodatek k sanitačnímu řádu a Dodatek ke školnímu řádu, které jsou uloženy v sekci Dokumenty.

  22.4.2020
  Dotazník

  Všechny zdravíme z mateřské školy a moc prosíme o vyplnění dotazníku a zaslání na email školky ms.neklez@orgman.cz.
  Budeme moc rády, že nás vaše názory posunou v naší práci a v péči a vzdělávání vašich dětí opět o něco dále.
  Děkujeme.

  8.4.2020
  Vzdělávání dětí mimo školská zařízení

  Milí rodiče, jelikož jste měli možnost během roku se účastnit hovorových hodin a denních rozhovorů s pedagogy ohledně pokroků vašeho dítěte ve vzdělání, tak pevně doufám a jsem přesvědčena, že víte, jak máte svoje dítě nadále vzdělávat v téhle situaci. Pokud byste opravdu někdo nevěděl jak na to, tak je spousta možností na internetu. Jinak mě můžete klidně kontaktovat se svými dotazy na školní email ms.neklez@orgman.cz.

  Přeji vám všem hodně sil, respektu jednoho k druhému, krásné svátky jara a víru v to, že se společně zase v brzké době uvidíme.
  7.4.2020
  Informace od MŠMT

  OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

  Rodiče budou o aktuálních změnách informováni prostřednictvím webové stránky: https://zapisdoms.brno.cz

  Cílem opatření je organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

  Změna se týká povinnosti doložení řádného očkování dítěte. vzor

  Ve zkratce – stačí čestné prohlášení o očkování + prostá kopie očkovacího průkazu, doklad o zdravotním stavu dítěte nebude vyžadován.

  Ověřování trvalého pobytu nespádových dětí OŠMT doporučuje formou čestného prohlášení zákonných zástupců. vzor

  Tato čestná prohlášení budou uveřejněna pro potřebu rodičů také na webových stránkách https://zapisdoms.brno.cz

  Termín sběru přihlášek zůstává zachován – tzn. proběhne 4. a 5. května 2020. Mateřská škola, Brno, Neklež 1a, vhozem do schránky v euro-folii se všemi potřebnými náležitostmi, datovou schránkou, nebo emailem s elektronickým podpisem.
  31.3.2020
  Školné

  Po ukončení krizového opatření Vám bude vrácena poměrná část školného za měsíc březen a za další měsíce tohoto opatření. Jelikož nevíme, jak dlouho bude toto omezení trvat, ponechte nadále trvalé příkazy tak, jak jsou nastavené a po znovu otevření mateřské školy Vám bude přeplatek co nejdříve vrácen. Pokud se někdo nachází v takové situaci, že tyto peníze potřebuje na důležité zajištění domácnosti, tak platit nemusí. Držte se a opatrujte!
  26.3.2020
  Žádost o ošetřovné...

  ... je k dispozici v sekci Dokumenty. Můžete si ji vytisknout a doplnit jméno dítěte + datum, od kdy budete uplatňovat.
  26.3.2020
  Zápis do prvních tříd ZŠ

  Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021, více zde
  10.9.2019
  Zápis ze schůzky Spolku rodičů ....

  ... najdete v sekci Dokumenty. Přihlašovací údaje vám sdělí paní učitelky.
  21.8.2019
  Nový školní časopis pro školní rok 2019/2020 ...

  ... najdete v sekci Dokumenty. Přihlašovací údaje vám sdělí paní učitelky.
  5.8.2019
  Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

  Nařízení parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“), které je na území ČR účinné od 25.5.2018.

  31.8.2018
  Odhlašování dětí

  Z důvodu pravidel pro ochranu osobních údajů (GDPR) nebude odhlašování dětí probíhat dosud užívaným způsobem, ale v šatnách dětí najdete na místě odhlašovacích sešitů lístečky, které po vyplnění vhodíte do 14:00 hod. příslušného dne do schránky, která je umístěna venku u vchodu do tříd Kočiček a Berušek. Děkujeme za pochopení.
  26.6.2018
  Rodičům doporučujeme k prostudování:

  Školní řád a Školní vzdělávací program.
  11.9.2017
  Školní řád

  V sekci Dokumenty je Školní řád pro školní rok 2017 / 2018. Přístupové údaje vám sdělí paní učitelky.
  25.8.2017
  Kritéria evaluace klíčových kompetencí

  Kompetence, které má dítě zvládnout, než jde do ZŠ

  12.6.2017
  Každý rok je zázrakem

  Čas letí jako bláznivý, nikdo ho nezastaví, ani já, ani vy…….
  Máme opět za sebou báječný školní rok, kdy jsme společně s dětmi a rodiči prožili krásné chvíle při divadelních představeních, výletech do přírody, na zámek v Miloticích, na škole v přírodě v Ujčově, na zámečku Mitrovských, výstavách v Letmu, v podzemí Zelného trhu, při zážitcích ve výcvikovém středisku s hasiči, vzdělávacích programech na Jezírku, prohlídce Zetoru, historické části města Brna a letiště, návštěvě divadla Radost, při společných dílnách "Mámo, táto, pojď si se mnou hrát…", oslavě Dne rodiny, společných sobotních brigádách, mši svaté k oslavám 33. výročí založení naší mateřské školy v kostele sv. Jiljí v Líšni a v neposlední řadě při zahradní slavnosti "Rozloučení s předškoláky". To je vždy trošičku smutné, loučíme se s dětmi a s kusem jejich i našeho života, ale věříme, že to vše nekončí 30.6.2017, protože všichni mají stále dveře otevřené a nejen ty, ale i naše srdce, za která nás chytaly po celou jejich předškolní docházku. Bylo nám velkou ctí je všechny poznat.
  Přejeme všem krásné a pohodové prázdniny, plné rodinné pohody, děkujeme za to, že vás všechny máme a nesmírně se těšíme na nové děti a rodiny, které s námi společně budou žít nejen jejich, ale i naše životy.

  Za kolektiv MŠ Neklež 1a, Jitka Kubecová
  23.2.2017
  Projekt „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“

  Nabízíme vám informační materiál k projektu, do něhož je naše škola zapojena.

  Starší informace >>

  7.12.2014
  Změny v legislativě - alergeny na jídelním lístku
  Odvolání na legislativu :
  EU – 2000/13 do 13. 12. 2014, která byla později nahrazena 1169/2011 EU článek 21ČR – vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin – platnost stanovena od 13. 12. 2014 Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.
  Seznam a číselné označení potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označení dle směrnice 1169/11 EU


  • obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich
  • korýši a výrobky z nich
  • vejce a výrobky z nich
  • ryby a výrobky z nich
  • podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
  • sójové boby (sója) a výrobky z nich
  • mléko a výrobky z něj
  • skořápkové plody a výrobky z nich - jedná se o všechny druhy ořechů
  • celer a výrobky z něj
  • hořčice a výrobky z ní
  • sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
  • Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
  • vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
  • měkkýši a výrobky z nich

  Značení alergenů je jen informační požadavek.
  Zákonné ustanovení určuje:
  „Jasně a zřetelně označit“ strávníkům, že je alergenní složka v potravině přítomna, ale nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníka. Tuto skutečnost si musí hlídat každý sám. Jídelna má pouze funkci informační.
  Označení přítomnosti alergenů bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označujícím alergen. V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen seznam alergenů s označením čísla, které je uvedeno na jídelním lístku. Přecitlivělost na některý alergen nelze spojovat s dietním stravováním.

  24.6.2014
  Jak pohodlně stahovat kompletní alba z oblíbeného serveru rajče.net? Stačí stáhnout a nainstalovat aplikaci Rajce Photo Downloader Program má velmi jednoduché ovládání, stačí jen vložit adresu alba a zvolit složku pro uložení fotografií.

  31.3.2014
  Od března docházejí po obědě do naší MŠ babičky, které dětem předčítají pohádky. Cílem je posílení mezigeneračních vztahů.

  Vážení rodiče, dovolujeme si Vám zpřístupnit mobilní telefonní linku pro odhlašování dětí z MŠ.
  Na tuto linku netelefonujte, ale zasílejte jen SMS při náhlém víkendovém onemocnění Vašeho dítěte.
  Linka bude v provozu pouze v sobotu, neděli a v pondělí do 6:15 hod. Doufáme, že tato služba Vám bude nápomocna.
  Tel: 604 449 547

  Jitka Kubecová, ředitelka školy

  Sběr starého papíru:
  Naše MŠ se zapojila v tomto školním roce do sběru papíru - tříděného, aby zlepšila finanční rozpočet pro potřeby dětí (nákup hraček, obnova zahradních dřevěných prvků, nákup laviček). Prosíme touto cestou rodiče o pomoc a sběr tohoto tříděného papíru. (ve vchodu Berušek v prvním patře do připravených krabic, ve vchodu Motýlků hned za dveřmi).
  Děkujeme všem, kteří budete pomáhat.

  Fotogalerie:
  Rodiče si mohou prohlédnout fotografie z dění v naší MŠ a z různých akcí. Za tímto účelem byla zřízena webová alba na http://msneklez1a.rajce.idnes.cz. Přístupové údaje si vyžádejte u paní učitelky svého dítěte.
  MŠ Brno, Neklež 1a
  Kontaktní údaje

  Mateřská škola Brno
  Neklež 1a
  628 00 BRNO
  telefon: 544 210 521
  e-mail:
  ms.neklez@orgman.cz
  (ředitelka školy)

  msneklez@centrum.cz
  (vedoucí stravování)

  ID datových schránek:
  q7ikn36 a pt8pbv

  Další kontakty >>

  Bankovní spojení:
  Komerční banka Brno-město
  číslo účtu MŠ: 121035-621/0100

  číslo účtu školní kuchyně: 10006-121035-621/0100
  (pro platby stravného a školného)

  Mobilní číslo pro odhlašování dětí z MŠ při náhlém víkendovém onemocnění dítěte.
  Na toto číslo nevolejte, pouze posílejte SMS !
  +420 604 449 547
  Linka je v provozu pouze v sobotu, neděli a v pondělí do 6:15 hod.

  Pověřenec GDPR

  Bc. Adriana Blechová
  e-mail:
  gdpr@jkaccounting.cz
  telefon: 725 654 319
  ID datové schránky: mqhehgz
  více zde:
  © 2007 - 2021 MŠ Brno, Neklež 1a